DE NAAM BAS

De naam "Bas" als achternaam lijkt terug te gaan tot 1579. Waarschijnlijk is de oorsprong van de naam te danken aan een vrouw: Annetge Bassen, de dochter van een Bastiaen N.N. Zij trouwt met Arie Pouwelssen. En van haar zonen noemt zich Bastiaan Ariensz. Bas en is daarmee de stamvader van de naam "Bas" als achternaam. Binnen Alblasserdam dan natuurlijk. Bijna 3 eeuwen lang blijft de familie in Alblasserdam wonen. Pas in het begin van deze eeuw verhuizen enkele leden naar Rotterdam.
De naam Bas komt in Nederland op verschillende plekken voor, zij het niet vaak. Het ziet er naar uit dat de naam op verschillende plekken onafhankelijk van elkaar is ontstaan. Zo bestaat er een Amsterdamse tak en een Texelse tak. Rembrandt schilderde ooit een van de leden van de Amsterdamse tak: Elizabeth Bas. Zij was de dochter van de burgermeester van Amsterdam. De Alblasserdamse tak lijkt volledig los te staan van beide families. De leden van deze tak behoorden zelden tot de gegoede burgerij. Hardwerkende landarbeiders en ambachtslieden.

De honkvastheid van de Bassen is waarschijnlijk voor een groot deel aan de eenvoudige komaf en de poldermentaliteit te danken.


ALBLASSERDAM

Door het afdammen van het riviertje de Alblas ontstond de nieuwe gemeenschap Alblasserdam. Officieel geldt 1447 als het stichtingsjaar. Daarvoor maakte het gebied deel uit van de heerlijkheid Oud-Alblas. De Alblasserwaard liep in het verleden geregeld onder water. Het bestaan in dit gebied bestond dan ook voor een groot deel uit het vechten tegen het water. Dijken moesten worden aangelegd, afwateringen gegraven, molens gebouwd en beheerd. Hard werken dus.

wapen van Alblasserdam
Na een watersnood duurde het soms jaren voor het land weer een behoorlijke oogst kon leveren. Het gebied was dan ook niet rijk. Alleen de allertaaisten konden hier overleven.
Het is aan de nabijgelegen stapelplaats Dordrecht te danken geweest dat Alblasserdam toch kon uitgroeien tot een volwaardig stadje.

Het boek "Alblasserdams heden en verleden", uit 1939, van ir. P. Boersma is waarschijnlijk het beste boek over de geschiedenis van Alblasserdam op dit moment. Helaas is het nogal verouderd en moeilijk te vinden. De Rotterdamse bibliotheek heeft een exemplaar in het bezit. Zelf heb ik voor weinig geld een genummerd en gesigneerd exemplaar via het internet kunnen kopen.

Voor een namenlijst uit het boek: Alblasserdams heden en verleden, uit 1939 van ir.P. Boersma
Namenlijst Alblasserdam uit 1694

 

Hoogachtend,
Michaël Bas


Laatste wijzigingen aangebracht op 20 november 2010 bas@elbasso.nl