Het Gebied

De Codex Kodanski speelt zich af in het centrum van Rotterdam, in het gebied dat binnen de zogenaamde "brandgrens" ligt. De is de rand van het gebombardeerde deel van de stad. Op de PDA staat voor ongeveer 4 uur aan audio en beeld, maar de route wordt beperkt tot 1 a 1,5 uur. In deze tijd is een groot deel van het gebied te belopen.

Het startpunt is Rotterdam Roots aan de Westzeedijk 80 B, vandaar kan naar willekeur worden gelopen. Elke straat, weg, hof of steegje levert aduio- en beeldfragmenten op van het verhaal.

Veel historische gebouwen zijn er in dit gebied niet te vinden. Alles, bijna alles,is tijdens het bombardement verloren gegaan. Hoewel het in de Codex nooit de bedoeling is geweest erg veel aandacht te schenken aan de verwoesting van de stad zijn de sporen ervan, of eerder het ontbreken ervan, te prominent aanwezig om ze te negeren. Maar Codex Kodanski gaat veel eerder over de verborgen stad, de stad die er niet meer is, maar ook over de stad achter de gevels, de stad in de mensen, de stad in het hoofd van Kodanski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart van het Codex Kodanski gebied

de stad na het bombardement